Назад

Протокол засідання Конкурсного комітету з визначення на конкурсних засадах автомобільного пасажирського перевізника на автобусному маршруті загального користування підвідомчої території Бобровицької міської ради
 

ПРОТОКОЛ
засідання Конкурсного комітету з визначення на конкурсних засадах автомобільного пасажирського перевізника на автобусному маршруті загального користування підвідомчої території Бобровицької міської ради

   03.07.2018 року                                                   м. Бобровиця
                                                                                 зал засідань міської ради    
                                                                                 початок роботи о 12.00   
Головував:
Циба Сергій Миколайович           - заступник міського голови з питань    
                                                          діяльності виконавчих органів ради, голова
                                                         Конкурсного комітету.

Секретар:
Кузьмич Володимир Васильович   -спеціаліст ІІ категорії, секретар  
                                                         Конкурсного  комітету

Всього членів Конкурсного комітету: 8
Присутні – 6:              Циба Сергій Миколайович, Кузьмич Володимир                    
                                       Васильович,  Омеляшко Петро Іванович, Гандиш 
                                       Владислав Миколайович, Подик Антоніна 
                                       Володимирівна, Киліпута Вячеслав Васильович.

Відсутні – 2 :               Івашко Володимир Володимирович, Виговський 
                                       Олександр Миколайович, Титенок Володимир
                                       Микитович

Присутні від перевізників –  ФОП Лавріненко В.І.

Порядок денний:

1. Проведення конкурсу з визначення автомобільного пасажирського перевізника на автобусному маршруті загального користування підвідомчої території Бобровицької міської ради: Вокзал – Ринок – ВАТ «Бобровицький молокозавод» - Вокзал

СЛУХАЛИ:

 Цибу С.М. –  Повідомив, що 14.06.2018 року на конкурс подав документи      
                        один  претендент – ФОП Лавріненко В.І.:

  • заява претендента із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому має працювати претендент;
  • нотаріально завірена копія ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування;

                -    анкета претендента на перевезення пасажирів атотранспортом;                         
                -    перелiк транспортних засобiв, якi пропонуються до   
                     використання на автобусному маршрутi;
                -    копiї лiцензiйних карток на кожний автобус, який          
                      пропонується до використання на автобусному маршрутi;
                -    копiї свiдоцтв про реєстрацiю транспортних засобiв;             
                -    інші документи.

                Циба С.М. у своїй інформації зазначив, що маршрут : Вокзал – Коледж – Ринок – ВАТ «Бобровицький молокозавод»  – Вокзал    необхідний для перевезення громадян міста Бобровиця.

                Ознайомив присутніх з матеріалами, поданими на конкурс ФОП Лавріненко В.І.

Виступили : Омеляшко П.І., який наголосив на необхідності перевезень за рахунок господарської діяльності перевізника інвалідів І групи всіх категорій, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС І категорії.

Циба С.М. -  поставив  на голосування. Хто за те, щоб  допустити до участі у конкурсі ФОП Лавріненко В.І.

 

Голосували:

За- 5,                                          проти – 0,                        утримались – 0

Отже, перевізник-претенденти допущений до участі у конкурсі.

Надав інформацію про кількість балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів по маршруту: Вокзал – Ринок – ВАТ «Бобровицький молокозавод» – Вокзал   

ФОП Лавріненко В.І.

-за роботу перевізника-переможця попереднього кункурсу не менше передбаченого договором строку на маршруті, що є об`єктом конкурсу

Всього – 30 балів.

Циба С.М. -  запропонував проголосувати за нараховані перевізнику-претенденту бали.

Циба С.М. -  поставив на голосування.

        Хто за те, щоб ФОП Лавріненко В.І. нарахувати 30 балів?

Голосували:

За –  5                            проти – 0                         утримались -  0

Запропонував проголосувати за визначення переможця на обслуговування маршруту: Вокзал – Ринок – ВАТ «Бобровицький молокозавод» – Вокзал     

Хто за те, щоб переможцем конкурсу на обслуговування маршруту : Вокзал – Ринок – ВАТ «Бобровицький молокозавод» – Вокзал    визнати ФОП Лавріненко В.І..?

Голосували:

За –  5                              проти – 0                утримались – 0

Циба С.М.- запропонував проголосувати за укладання договору з переможцем конкурсу ФОП Лавріненко В.І. на обслуговування автобусного маршруту: Вокзал – Ринок – ВАТ «Бобровицький молокозавод» – Вокзал     терміном на 5 років.  

Голосували:

За –  5                              проти – 0                утримались – 0

ВИРІШИЛИ:

визнати переможцем конкурсу по маршруту : Вокзал – Ринок – ВАТ «Бобровицький молокозавод» – Вокзал ФОП Лавріненко В.І. та рекомендувати Бобровицькій міській раді укласти договір про перевезення пасажирів з ФОП Лавріненко В.І. терміном на 5 років

Голова Конкурсного комітету                                                     С.М.Циба

Секретар                                                                                        В.В. Кузьмич

Члени Конкурсного комітету

                                                                                                        П.І. Омеляшко

                                                                                                        В.М. Гандиш

                                                                                                        А.В. Подик

                                                                                                        В.В. Киліпута

 
  •  
Асоціація ОТГ